Волынки и Web.
Ничего общего! Почти...

I Want You

В рубрике: Тексты песен — 07.09.2012

Call me, I'll tell you everything you wanna hear
Want me, and believe me I'll be right there
And what I don't got, I'll go and get it
And if the ball drops, I'll pick it up
Whatever I'm not, I'll make you love it
Let me show you what I've got.

I want you, and I don't care if you know it
No I'm not afraid to show it
I'm not ashamed to love you on display
Yeah it's true, and truly I don't care
I'm not afraid of it
Baby, I'm not crazy I'm just not scared
I want you (I, I, I want you, you, you)
I want you (I, I, I want you, you, you)
No, I won't be shy. (No, I won't be shy)
Baby, it's alright (Baby, it's alright)
So, baby don't be shy (No, baby don't be shy)
I want what I like (I want you, you)
I want you, I potentially the love of your life

I love you, or I will when you're finally mine
So take my number, and when you phone me
I'll be music to your ears
You been looking, and I've been waiting
I could be your answered prayer

I want you, and I don't care if you know it
No I'm not afraid to show it
I'm not ashamed to love you on display
Yeah it's true, and truly I don't care
I'm not afraid of it
Baby, I'm not crazy I'm just not scared
I want you (I, I, I want you, you, you)
I want you (I, I, I want you, you, you)
No, I won't be shy. (No, I won't be shy)
Baby, it's alright (Baby, it's alright)
So, baby don't be shy (No, baby don't be shy)
I want what I like (I want you, you)

I may sound a little confident (I am)
But I can be shy if you like it (I can)
Excuse me, Mister Seymour
I'm thinking you should see more (Of me)
And when you're happier, you'll get more of me

I, I, I want you, you, you
Said I want you (I, I, I want you, you, you)
No, I won't be shy (No, I won't be shy)
Oh, it's alright (Baby, it's alright)
No, baby don't be shy (No, baby don't be shy)
I want what I like (I want you, you)
I, I, I want you, you, you
I, I, I want you, you, you
I, I, I want you, you, you
I, I, I want you, you, you


Похожие новости.


Страна Любви

Страна Любви

Где солнце жаркое восходит утром рано, Где в каждом шаге слышишь отзвуки веков, Где до сих пор дымят орудия и вулканы Сливаясь с музыкой напевов и стихов. Там на земле залитой солнцем и слезами, ГдеК Тебе Иду

К Тебе Иду

Куда бы я не шёл - к тебе иду К слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле при свете звезд крупинок, Куда бы я не шёл - к тебе иду. Какая б ширьКняжно Дощу

Княжно Дощу

Княжно дощу, мій келих смутку повен... Чи пам’ятаєш світ своїх теренів? Я добудовую князівство нове, князівство кам’яниць, людей і кленів. В моїй крисані голуб звив гніздечко, я порозпродував цілунки млосні отепер я вас благаю ґречно: княжно дощу, заходьте якось в гості.September In Miami

September In Miami

September in Miami marks the time and the place I first laid eyes on you I was there to spend the winter Keepin' warm the only way I knew. It was way down inRemember The Time

Remember The Time

Do you remember When we fell in love We were so young And innocent then Do you remember How it all began It just seemed like heaven So why did it end? Do you remember Back in the fall We'd
Нет комментариев

Комментариев нет.

Извините, обсуждение на данный момент закрыто.